कार्यक्रम तालिका

सबै

किराँत धर्म 05:00 am - 06:00 am
साझा खवर 06:00 am - 06:30 am
दश मिनेट 06:30 am - 06:45 am
राशीफल 06:45 am - 07:00 am
लिम्बू समाचार 07:00 am - 07:10 am
विज्ञापनहरु 07:10 am - 07:15 am
बिबिसी नेपाली शेवा 07:15 am - 07:30 am
यात्रा उन्नतिको 07:30 am - 08:00 am
विज्ञापन तथा गितहरु 08:00 am - 08:30 am
तमोर हालखबर 08:30 am - 09:00 am
विज्ञापन तथा गितहरु 09:00 am - 10:00 am
Short News 10:00 am - 10:10 am
व्यक्तित्व परिचय 10:10 am - 10:55 am
विज्ञापन 10:55 am - 11:00 am
Short News 11:00 am - 11:10 am
विज्ञापन तथा गितहरु 11:10 am - 12:00 pm
Short News 12:00 pm - 12:15 pm
साझा खवर 06:00 am - 06:30 am
दश मिनेट 06:30 am - 06:45 am
राशीफल 06:45 am - 07:00 am
लिम्बू समाचार 07:00 am - 07:10 am
विज्ञापनहरु 07:10 am - 07:15 am
बिबिसी नेपाली शेवा 07:15 am - 07:30 am
भन्छिन आमा 07:30 am - 08:00 am
विज्ञापन तथा गितहरु 08:00 am - 08:30 am
तमोर हालखबर 08:30 am - 09:00 am
रोचक तथ्यहरुं 09:00 am - 09:50 am
विज्ञापन 09:50 am - 10:00 am
Short News 10:00 am - 10:10 am
शेर्पि डोलाम 10:10 am - 11:00 am
Short News 11:00 am - 11:10 am
विज्ञापन तथा गितहरु 11:10 am - 12:00 pm
Short News 12:00 pm - 12:15 pm
साझा खवर 06:00 am - 06:30 am
दश मिनेट 06:30 am - 06:45 am
राशीफल 06:45 am - 07:00 am
लिम्बू समाचार 07:00 am - 07:10 am
विज्ञापनहरु 07:10 am - 07:15 am
बिबिसी नेपाली शेवा 07:15 am - 07:30 am
तमोर हालखबर 08:30 am - 09:00 am
Short News 10:00 am - 10:10 am
Short News 11:00 am - 11:10 am
Short News 12:00 pm - 12:15 pm
साझा खवर 06:00 am - 06:30 am
दश मिनेट 06:30 am - 06:45 am
राशीफल 06:45 am - 07:00 am
लिम्बू समाचार 07:00 am - 07:10 am
विज्ञापनहरु 07:10 am - 07:15 am
बिबिसी नेपाली शेवा 07:15 am - 07:30 am
तमोर हालखबर 08:30 am - 09:00 am
Short News 10:00 am - 10:10 am
Short News 11:00 am - 11:10 am
Short News 12:00 pm - 12:15 pm
साझा खवर 06:00 am - 06:30 am
दश मिनेट 06:30 am - 06:45 am
राशीफल 06:45 am - 07:00 am
लिम्बू समाचार 07:00 am - 07:10 am
विज्ञापनहरु 07:10 am - 07:15 am
बिबिसी नेपाली शेवा 07:15 am - 07:30 am
तमोर हालखबर 08:30 am - 09:00 am
Short News 10:00 am - 10:10 am
Short News 11:00 am - 11:10 am
Short News 12:00 pm - 12:15 pm